BAI 20 TRANG 106

Lớp trưởng gửi đến các bạn bài tập 20 hôm thứ 3 cô giải. Thy post lên cho các bạn cùng tham khảo.  Các bạn đây để xem file nhé.

Advertisements

TÀI LIỆU THAM KHAO MÔN NGHIỆP VỤ

Thy chuyển các bạn file của bạn Thuận gửi tài liệu cho lớp tham khảo.
“Hi các bạn và các anh chị,
Thuận vừa tìm được Link này có liên quan đến bài học ngoại thương mình thấy đọc rất dễ hiểu nên share cho các bạn và anh chị cùng xem.
Chúc cả lớp học tốt môn học này.
địa chỉ Email cua minh: hoaithuan@yahoo.com
Best regars,”

TAI LIEU THAM KHAO VE INCOTERM 2000

Thy gửi các bạn một số tài liệu tham khảo về môn nghiệp vụ ngoại thương nhé:

PHAN BIET CAC DIEU KHOAN TRONG INCOTERM 2000

INCOTERM 2000

TRAC NGHIEM NGHIEP VU NGOAI THUONG

TRACH NHIEM NGUOI MUA VA NGUOI BAN TRONG INCOTERM 2000

BAI GIANG VE NGHIEP VU NGOAI THUONG

tong quan ve ngoai thuong

thuc hien hdnt

slide incoterm

PTTTQT(TT)

PTTTQT(1)

HĐMBHH(1)

HĐMBHH

CHỨNG TỪ CHỦ YẾU TRONG KINH DOANH XNK

Hi, các bạn lớp văn bằng 2. Các bạn vào này download tài liệu nhé. Rất mong nhận được phản hồi góp ý kiến của các bạn